صفحه اصلی > اخبار > محتوای

سپتامبر اجلاس G20 LED دنبال صنعت جدید روند، به مناسبت به اینترنت + زنجیره تامین مالی

- Oct 31, 2016 -

[متن / مهندسی LED Yue Motte] 4 سپتامبر G20 وزرای مالیه و بانک مرکزی فرمانداران در ترکيه جلسه دو روز آغاز شد. 11 سپتامبر رهبران اجلاس G20 LED مدیر عامل شرکتهای عضو دو روز ماموريت در فوشان همان جلسه باز خواهد شد. backpfrontp حمایت شده توسط مهندسی به رهبری نور ورزشگاه اجلاس G20 LED سالانه و اعضای آن پوشش تمام جنبه های صنعت کل زنجیره رهبر برگزار هر موضوعات اجلاس نیز نگرانی بزرگ در صنعت ایجاد می شود. 2015 نشست سالانه مدیرعامل اجلاس G20 LED توسط شرکت های عضو \u0026 mdash; \u0026 mdash; پیمانکاران برق ستاره (002449.SZ) کشور در حدود 20 عضو از رهبران کسب و کار بحث جدید طرح صنعتی و تامین زنجیره امور مالی در قالب میزگرد کرد. backpfrontp توسعه صنعت، قدرت بالا چراغ سیل نور تیغه کارآفرینان دیگر تنهایی، کار با خود Sike اما خوب را برای ورود به بازار به درک تغییر در تقاضای بازار استفاده از اهرم بازار سرمایه برای سرمایه گذاری خود را. backpfrontp ارتقاء رفتار گذشته چند سال 1000W چراغ سیل نور تحول و ارتقاء کلمه است بزرگترین دولت چینی را در تمام سطوح به شرکت های تولیدی به جهت سیاست ایجاد پس زمینه به روز رسانی ذکر شده. فعال ارتقاء یه هائو، منفعل شما بازسازی, در حال حاضر یکی از موضوع اصلی صنعت LED. backpfrontp شرکت به روز رسانی, شما نمی توانند بدون درک کامل و درک صحیح از بازار صنعت. پس از سال صنعت رقابت و تحکیم فعلی رهبری خلیج نمایش نور با نور پس زمینه به تدریج با توجه به بازار کلی. اجلاس سران سازمان \u0026 mdash; \u0026 mdash; مدیر برق، عمومی کشور ستاره سن معتقد است که بازار روشنایی عمومی غول های داخلی و خارجی و کوچک و متوسط رقابت شدید ترین بلکه بزرگترین بخش بازار واحد در بازار است. backpfrontp عضو شرکت های \u0026 mdash; \u0026 mdash; نور خورشید (600261.SH) یکی از نور سنتی به خیابان چراغ روشنایی از جانب تحول سازمانی است. اصلی صنعت در انتقال کشتی دوره تغییرات در مدل کسب و کار در حال تغییر نیست. فیلیپس روشنایی آفتاب در یکی از بزرگترین ریخته گری با تغییرات در وضعیت رقابتی صنعت سابق شروع به در نظر گرفتن نصب کارخانه راه رفتن روی دو پا برای ساخت خود را با نام تجاری terminals.2012 زیبا و آفتابی برق فرمان نور برای ورود به بازار داخلی آغاز شد اما در سال 2013 \u0026 mdash; 2014 به عنوان محصولات هنوز هیچ جدید به بازار، همکاران تا به mustering قدرت رفتن به جلو، هنگامی که روشنایی خورشید اما حادثه ایستایی رخ داده است. backpfrontp بر داشت خود را حق به تونل کانال های داخلی محروم خورشید به رهبری نور، سال گذشته در ساخت و ساز داخلی شروع به زور کانال. سری yearlong از حوادث اجازه جستجوی روشنایی نمایندگی اعتماد به نفس بازگشت تدریجی، آگاهی نام تجاری این شرکت در بازار مصرف نیز در حال افزایش است. خورشید در حال تغییر است. یونگ مدیر کل خورشید نور said.fact رسمی نه تنها است نور خورشید، ریخته گری داخلی بسیاری از غول های بین المللی به دنبال فرصت هایی برای انجام با نام تجاری خود را چگونه برای رسیدن به, اما هر یک به خودی خود. backpfrontp همیشه دنبال سرعت ملی اشتباهات سیاست. صنعت 4.0 و 2025 سریعاً در چین هوشمند تولید مفهوم به ساخت هر سلول نفوذ است. رهبری Hangzhou عرصه نور بسته بندی تجهیزات از آغاز یکی از توسعه سریع ترین تولید کنندگان تجهیزات اتوماسیون داخلی. backpfrontp عضو شرکت های \u0026 mdash; \u0026 mdash; مدیر کل Hangzhou نود و شش ژانگ گفت که فعلی تولید چراغ در 1.0,2.0,3.0 صنعتی دوره اختلاط, LED صنعت زنجیره تولید دستی دارد / بر اساس مستقل. به خصوص برای تولید بخش برنامه های پایین دست تعداد انگشت شماری از شرکت ها شروع به توجه به هوشمند ساخت اکثر شرکت ها باقی می ماند در حالت به طور کلی کار فشرده تولید, آن به شدت متکی بر حالت دستی. backpfrontp اجازه می دهد برای تولید شرکت تبدیل به ایده ساده، اجازه Hangzhou به درک خود را ارتقا بلکه کمک به شرکت های بهتر در صنعت چراغ LED ورزشگاه ارتقاء بسیاری از زنجیره تولید. backpfrontp با این حال، ارتقاء نه فقط پیشرفت های ساخته شده در دستگاه را می توان بدست آمده است. نیاز بیشتر از تولید، مدیریت و حتی مدل کسب و کار برای رسیدن به زنجیره ای از هوش. backpfrontp در واقع هسته اصلی صنعت 4.0 است کارخانه های هوشمند است که سیستم های هوشمند تولید و فرآیندهای و همچنین شبکه توزیع امکانات تولید و سرمایه گذاری کل مدیریت لجستیک تولید، بشر، نقدی کامپیوتر ثبت نام تعامل و فن آوری 3D در فرایند تولید صنعتی به عنوان هسته اصلی تولید هوشمند تدارکات هوشمند است که از طریق اینترنت شبکه شبکه تدارکات، لجستیک یکپارچه منابع supply-side همراه با می تواند به بهبود بهره وری و الزامات طرف تقاضای ملاقات کرد. backpfrontp از این دیدگاه، هر شرکت فضا ارتقاء بزرگ است. اینترنت + تامین زنجیره امور مالی Comingbackpfrontp از رشد سریع به مرحله بالغ از توسعه فرصت ها و تنگناها صنعت LED مواجه است هنوز هم بسیار. backpfrontp موسسه چراغ مهندسی تولید و تحقیقات بررسی داده ها نشان می دهد که در سال 2015 نفوذ نور افکن ورزشگاه LED در چین 35 درصد برسد انتظار می رود در 2017 خواهد شد بیش از 50%. حرکت صعودی از بازار خارج از کشور بیشتر خواهد شد. backpfrontp Faced با چنین بازار بزرگ چگونه اجلاس G20 LED شرکت اعضاء اقدام خواهد شد? خارج از کشور گسترش ادغام ادغام شده دو تا از معمول ترین راه موثر. برای اجرای این استراتژی سرمایه گذاری بسیار مهم تبدیل شده است. backpfrontp در واقع، مالی و اقتصادی نزدیک تر از همیشه روابط. باید در کشور به شدت تشویق به افزایش کمک های مالی به تولید واقعی در حال حاضر، چگونه استفاده مناسب از قدرت سرمایه به رشد قدرت خود را به تبدیل شدن به رهبران کسب و کار باید هر مهارت را یاد بگیرند. backpfrontp در صنعت LED نیز هست. اینترنت بانکی بهره برداری با نگرش انعطاف پذیر آن به مشاهده چراغ کسب و کار. عضو شرکت های \u0026 mdash; \u0026 mdash; Hongli Opto الکترونیکی (300219.SZ) کسب خالص آزادی، از طریق اینترنت مدل مالی، صنایع کوچک و متوسط رهبری موثرتر کمک های مالی به سهولت تنش های مالی دریافت خواهید کرد. backpfrontp خاص، بانکداری شرکت های اینترنتی در زنجیره تامین به کمک بیشتر. شرکت نور پایین دست جریان نقدی منجر به تامین کنندگان بالادست طولانی مدت پرداخت، فشرده تا حد زیادی زنجیره تامین بالادست این شرکت ها برای زنده ماندن. اگر راه را تعدادی از مشتریانمان دارایی شرکت کنندگان و دیگر مطالبات با استفاده از اینترنت + پلت فرم مالی دارایی امنیت بخشی به آن تا حد زیادی تعداد شرکت های کوچک و متوسط در قسمت فوقانی می رسد از حل کند مشکلات جریان نقدی برجسته، اما همچنین بیشتر منجر به عملکرد سالم کل صنعت. backpfrontp در عصر داده های بزرگ که تسلط به منابع و اطلاعات است که فرصت های بیشتری داشته باشد. backpfrontp به عنوان برگزار کنندگان اجلاس G20 LED طرح چراغ های مهندسی اینترنت + LED زنجیره تامین مالی مدل هسته استفاده از صنعت اطلاعات و منابع برای شناسایی خطر مهندسی تجمع LED است، بررسي اعتبار به فروش کسب و کار قرارداد) حساب دریافتنی) برای ارزیابی دارایی های متنوع تامین مالی، شتاب کمک موثر در شرکت های زنجیره صنعت بالادست جریان نقدی، بلکه منجر به پایین دست روشنایی شرکت برای افزایش ظرفیت موثر ورودی و خروجی. backpfrontp است به مدل توسعه، پشتیبانی مالی پلت فرم وجود دارد، اجلاس G20 چراغ LED صنعت توسعه جدید باد دوباره منجر شود. لیست backpfrontp 2015 عضو اجلاس G20 LED سالانه شرکت (این پس شرکت به ترتیب الفبایی) backpfrontp \u0026 middot; شرکت برق ستاره شهر فوشان backpfrontp \u0026 middot; Tongfang شرکت، آموزشی ویبولیتین backpfrontp \u0026 middot; گوانگژو Hongli Opto الکترونیکی شرکت backpfrontp \u0026 middot; فوشان Nanhai جیا ما بار روشنایی شرکت backpfrontp \u0026 middot; شانشی Guangyu نیمه هادی روشنایی شرکت backpfrontp \u0026 middot; الکترونیک کریستال (گوانگژو) شرکت گیم backpfrontp \u0026 middot; جیانگشی مشترک ایجاد های نوری شرکت فناوری، آموزشی ویبولیتین backpfrontp \u0026 middot; ژجیانگ روشنایی آفتاب \u0026 برق گروه شرکت سهام شرکت backpfrontp \u0026 middot; Lumileds (روشن تیز) backpfrontp \u0026 middot; Hangzhou برای نوری شرکت فناوری، آموزشی ویبولیتین backpfrontp \u0026 middot; روشنایی backpfrontp شرکت، آموزشی ویبولیتین شنژن ساخته شده \u0026 middot; شنژن کریستال تایوان شرکت backpfrontp \u0026 middot; شنژن مینگ ریز الکترونیک سهام محدود backpfrontp \u0026 middot; سیچوان سونی منبع backpfrontp شرکت \u0026 middot; الکترونیک شرکت گیم، مارینا هوبئی backpfrontp \u0026 middot; شرکت Linsen backpfrontp \u0026 middot; Backp Moso قدرت عرضه شرکت فناوری، آموزشی ویبولیتین


اخبار مرتبط

محصولات مرتبط

  • چراغ های قدرتمند چراغ سبز نور، چراغ های استادیوم، نور میدان فوتبال
  • LED Floodlight 1000w
  • چراغ خیابان ورزشگاه، چراغ فرودگاه
  • 300w LED High Bay Light
  • 300W LED Street Light
  • LED Floodlight 500w