نور چراغ ورزشگاه

بلوط LED شرکت محدود در قدرت بالا چراغ سیل نور برای ورزشگاه تخصصی. سوسو زدن کم امتیاز کمتر از 0.2 ٪، طراحی ویژه برای ورزشگاه HDTV. نور ورزشگاه 500w LED جایگزین 1500 2000w هالید فلزی.
بلوط LED شرکت محدود یکی از سطح بالا چراغ چین ورزشگاه نور تولید کنندگان و تامین کنندگان با یکی از مارک های معروف به رهبری نور ورزشگاه، به عنوان یک شرکت حرفه ای ما خودمان کارخانه است که قادر به تولید محصولات با کیفیت بالا با کیفیت قابل اعتماد است.